Privacy Policy

GDPR és adatkezelési szabályzat

GDPR and data management regulations (Privacy Policy)

 

denmusic.hu

 

Célzott adatkezelés

Targeted data management

A denmusic.hu webáruház üzemeltetője a COLORICA Kft. adatkezelőként elmenti a vásárláshoz szükséges regisztrációs adatokat, melyeket harmadik félnek nem adunk tovább. A vásárlók adatait saját célból kezeljük. Ezek az adatok az alábbiak: személyes adatok közül a vezetéknév, utónév, e-mail cím, és a regisztrációval létrejövő saját vásárlói felület/fiók belépési kódja a denmusic.hu-n. Az adatok titkosítva kerülnek tárolásra, nethely.hu tárhelyszolgáltatónál bérelt tárhelyen.

The operator of the denmusic.hu web store, COLORICA Kft., as a data controller, saves the registration data required for the purchase, which we do not pass on to third parties. We handle customer data for our own purposes. These data are the following: personal data, surname, first name, e-mail address, and the access code of the own customer interface/account created by registration at denmusic.hu. The data is encrypted for storage, in storage space rented from nethely.hu hosting provider.

 

Az érintettek jogai 

Rights of data subjects

 

A webáruház vásárlói, akiknek az adatait a vállalkozás kezeli, érintették válnak.  Az adatkezelés számlázási és elsődleges kapcsolattartási célok miatt válik szükségessé az érintett ügyfelekkel. Az adatokat 8 év elteltével megsemmisítjük. A vásárlónak hozzáférési joga van, azaz a vásárló kérésére a webáruház köteles kiadni az általa a vásárlóról tárolt, kezelt adatokat. A vásárlónak helyesbítéshez, törléshez, hordozáshoz való joga van, azaz a vásárló kérésére haladéktalanul el kell végezni a személyes adataival kapcsolatban kért módosításokat, beleértve az adatok végleges törlését is. A vásárló dönthet az automatizált adatkezelésről, ha nem akar részt venni automatizált adatkezelésben. Alapelvünk, hogy csak olyan adatokat kérünk a vásárlóktól, amire valóban szükség van számlázáshoz és elsődleges kapcsolattartáshoz. Az ügyfél adatai nem kerülnek harmadik félhez az üzletmenet folyamatában (a webáruházban árult tételek letölthető termékek). Hírlevelekre történő feliratkozás esetén a vásárló hírlevelet kaphat saját, webáruházon belül található email küldési rendszeren keresztül.

Customers of the online store, whose data is managed by the company, become affected. Data management is necessary for invoicing and primary contact purposes with the relevant customers. The data will be destroyed after 8 years. The customer has the right of access, i.e. at the request of the customer, the online store is obliged to release the data it has stored and managed about the customer. The customer has the right to correction, deletion, portability, i.e. at the request of the customer, the requested modifications to his personal data must be carried out immediately, including the final deletion of the data. The customer can decide on automated data management if he does not want to participate in automated data management. Our basic principle is that we only ask customers for data that is really necessary for invoicing and primary contact. The customer's data is not transferred to third parties in the course of business (items sold in the online store are downloadable products). In the case of subscribing to newsletters, the customer can receive a newsletter through his own e-mail sending system located within the online store.

 

Incidensek kezelése 

Handling incidents

 

Adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan eset, amikor az adatkezelő (webáruház) által kezelt adatok megsemmisülnek, vagy elvesznek, illetéktelenekhez kerülnek. Az adatkezelő felelőssége, hogy képes legyen észrevenni ha ilyen eset történik, maximum három napon belül bejelentést tesz webáruház a hatóságnak, szükséges lépéseket webáruház megteszi (kezelt adatok tulajdonosainak védelme, adatok visszaszerzése, visszaállítása). A webáruházon túl, a tárhely tulajdonosa (nethely.hu), mint adatfeldolgozó (adattároló) biztonsági intézkedési szolgáltatást nyújt az adatok visszaszerzése és visszaállítása érdekében (napi biztonsági mentés).

Any case where data managed by the data manager (web store) is destroyed, lost or transferred to unauthorized persons is considered a data protection incident. It is the responsibility of the data controller to be able to notice if such a case occurs, the online store reports to the authority within a maximum of three days, the online store takes the necessary steps (protection of the owners of processed data, recovery and restoration of data). In addition to the online store, the owner of the storage space (nethely.hu), as a data processor (data storage), provides a security measure service in order to retrieve and restore data (daily backup).